Logo Anjoman 100px
انجمن قهوه ایران

درباره انجمن

انجمن قهوه ایران یک انجمن غیر انتفاعی و عضو محور است که در راستای برطرف کردن دشواری های پیش روی فعالان صنعت قهوه و متحد کردن آنان و همچنین گسترش فرهنگ قهوه نوشی در سال ۱۳۹۸ زیر نظر اتاق بازرگانی ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت تاسیس گردیده است.

این انجمن در تلاش است با کمک اعضای خود چالش های موجود در این صنعت را شناسایی کرده و در جهت برطرف کردن آنها قدم بردارد.

اهداف انجمن

هدف انجمن بالا بردن سطح دانش اعضا در زمینه های مختلف و در نتیجه افزایش آگاهی و استانداردهای صنعت قهوه از جمله اهداف انجمن می باشد که یقینا با یاری متخصصین محقق خواهد گردید.

خدمات و ارزشها

اعطای خدماتی همچون برگزاری رویدادهای ملی و کمک در مشارکت در رویدادهای جهانی، آموزش، تحقیق توسعه در موارد تخصصی

مذاکره و ارتباط با ارگانها و نهادهای دولتی در راستای تسهیل امور مربوط به تولید و واردات دانه سبز قهوه

ایجاد ارتباط مؤثر میان فعالان و متخصصین صنعت قهوه

منسجم کردن مسابقات و تضمین کیفیت، اعتبار و اصالت آن

ترویج فرهنگ قهوه نوشی در میان مردم

برگزاری دوره‌های آموزشی با هدف استانداردسازی و تضمین اعتبار و به روز بودن آنها

اعضای هیئت مدیره
حسام ربیعی
رییس هیئت مدیره

حسین بابایی
نایب رییس هیئت مدیره
امیری فرد
عضو هیئت مدیره و خزانه دار
علیرضا احمدپور
عضو هیئت مدیره و منشی هیئت مدیره
حبیب‌الهی
عضو هیئت مدیره

ادوین میرزایان
عضو علی‌البدل اول
سیامک ایرانی
عضو علی‌البدل دوم
میرزازاده
دبیر
آرتم شهبابیان
بازرس
سید محمد موسوی
بازرس علی البدل