انجمن قهوه ایران

اخبار

انتخابات دومین دوره هیات مدیره انجمن قهوه ایران

پیرو آگهی فراخوان منتشر شده در روزنامه دنیای اقتصاد مورخ نه آذر ماه ، جلسه انتخابات هیات مدیره انجمن در تاریخ بیست و دوم آذر ماه در محل اتاق بازرگانی ایران واقع در تهران برگزار شد و نتایج آرا به شرح زیر بدست آمد:

ادامه مقاله

امضاء تفاهم‌نامه میان انجمن قهوه ایران و سازمان غذا و دارو

صبح امروز سی ام فروردین ماه چهارصدو دو اعضای هیات مدیره انجمن قهوه ایران به اتفاق دبیر انجمن در محل سازمان غذا و دارو کشور حاضر و در جلسه ای با حضور دکتر خدائیان ، مدیر کل امور فراورده های غذایی و آشامیدنی ، تفاهم نامه ای میان انجمن قهوه ایران و سازمان غذا و دارو به امضا رسید.

ادامه مقاله